VISOKA STRUKOVNA ŠKOLA
ZA PROPAGANDU I ODNOSE
SA JAVNOŠĆU

(U postupku je novi naziv "VISOKA STRUKOVNA ŠKOLA TRŽIŠNIH KOMUNIKACIJA")

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
AKTUELNE VESTI

Raspored ispita za junski ispitni rok!
Saznajte više...

Obaveštavaju se budući studenti da je termin polaganja prijemnog ispita iz Engleskog jezika, za smer Prevodilačke studije engleskog jezika u predupisnom roku 28.04.2014.
u 13:30h i 05.05. u 13:30h.

Cena školarine - Obaveštenje
Saznajte više...

Obaveštenje
Škola je dobila akreditaciju za sledeće smerove osnovnih strukovnih studija:

  • 1. Promocija i odnosi sa javnošću
    (stari naziv Propaganda i odnosi sa javnošću)
  • 2. Prevodilačke studije engleskog jezika

Informacije i prijave: 011/267-3-721 i 011/319-3-485

Obaveštenje
Konkurs za predupis
studenata na osnovne studije
u školsku 2014/15

Saznajte više...

Konkurs za predupis studenata na specijalističke
strukovne studije u školsku 2014/15

Saznajte više...

Obaveštenje
Neradni dani u letnjem semestru školske 2013/14.

Saznajte više...

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA
SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE U
ŠKOLSKU 2014/15

Visoka strukovna škola za propagandu i odnose sa javnošću iz Beograda objavljuje KONKURS za upis na prvu godinu studija za:

  • 40 samofinansirajućih studenata na Studijski program osnovnih strukovnih studija PROMOCIJA I ODNOSI SA JAVNOŠĆU, Naučno Polje: Društveno-humanističke nauke, oblast: MENADŽMENT I BIZNIS, radi sticanja zvanja STRUKOVNI MENADŽER iz oblasti promocije i odnosa sa javnošću i 180 ESPB.

Studenti koji su završili trogodišnju srednju školu polažu prijemni ispit iz marketinga, konsultujući pri tom literaturu koju mogu preuzeti  ovde.

Studenti koji su završili srednju četvorogodišnju školu ili gimnaziju, polažu samo kvalifikacioni test, koji sadrži pitanja iz oblasti opšte informisanosti i za njega nije potrebna dodatna literatura.

Prijavljivanje i predaja dokumenata za upis počinje u ponedeljak 02.06. i traje do 14.07.

  • 40 samofinansirajućih studenata na Studijski program osnovnih strukovnih studija PREVODILAČKE STUDIJE ENGLESKOG JEZIKA, Naučno Polje: Društveno-humanističke nauke, oblast: MENADŽMENT I BIZNIS, radi sticanja zvanja STRUKOVNI MENADŽER-PREVODILAC ZA ENGLESKI JEZIK i 180 ESPB.

Studenti koji su završili trogodišnju i četvorogodišnju srednju školu polažu prijemni ispit iz prеdmеtа еnglеski јеzik kao i kvalifikacioni test, koji sadrži pitanja iz oblasti opšte informisanosti.

Prijavljivanje i predaja dokumenata za upis počinje u ponedeljak 02.06. i traje do 14.07.

Dokumenta potrebna za prijavu i upis...

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA
NA OSNOVNE STUDIJE U ŠKOLSKU
2014/15

Visoka strukovna škola za propagandu i odnose sa javnošću iz Beograda objavljuje konkurs za upis na prvu godinu studija za 30 samofinansirajućih studenata radi sticanja zvanja strukovni menadžer specijalista iz oblasti oglašavanja i odnosa sa javnošću i 60 ESPB bodova.

Prijavljivanje i predaja dokumenata za upis na jednogodišnje specijalističke studije Visoke strukovne škole za propagandu i odnose sa javnošću počinje u ponedeljak 02.06. i traje do 14.07.

Koje prednosti imaju naši studenti?

U tom periodu svi zainteresovani budući studenti mogu doći u prostorije Škole gde će se obaviti predaja dokumenata i upis. Uslov za upis na specijalističke strukovne studije je ostvareno 180 ESPB bodova u prethodnom školovanju.

Posebne pogodnosti:
Specijalistički studijski program Visoke strukovne škole za propagandu i odnose sa javnošću stvara most između teorije i prakse i nudi svojim studentima šansu da razviju skup interdisciplinarnih i lako primenljivih veština za niz mogućih profesija unutar tržišnio-kulturnih industrija.
Osnovni cilj specijalističkog studijskog programa Visoke strukovne škole za propagandu i odnose sa javnošću je da njeni studenti steknu potrebna znanja iz oblasti oglašavanja i PR-a.
Specijalistički studijski program Oglašavanje i odnosi sa javnošću traje jednu godinu, nosi 60 ESPB.
Stručni naziv koji student nakon četvrte godine – Strukovni menadžer specijalista, i 60 ESPB bodova. 
Student će, nakon završenog modula, a u zavisnosti od toga koji je modul odabrao, steći osposobljenost za:

  • Oglašavanje i odnose sa javnošću u javnim institucijama, bezbednosti i diplomatiji;
  • Oglašavanje proizvoda i usluga.

Završni specijalistički rad nosi 22 ESPB i priprema se u konsultacijama sa mentorom. Nakon odobrenog rada od strane mentora i komisije rad se brani usmenom prezentacijom pred komisijom. Sadržaj i obim rada priprema se u skladu sa uputstvima datim u knjizi predmeta.

Dokumenta potrebna za prijavu i upis...

Broj dozvole za rad izdate od Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije: 612-00-01679/2011-04 od 02.12.2011.