VISOKA STRUKOVNA ŠKOLA
ZA PROPAGANDU I ODNOSE
SA JAVNOŠĆU

(U postupku je novi naziv "VISOKA STRUKOVNA ŠKOLA TRŽIŠNIH KOMUNIKACIJA")

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
AKTUELNE VESTI

Raspored ispita za junski ispitni rok!
Saznajte više...

Obaveštavaju se budući studenti da je termin polaganja prijemnog ispita iz Engleskog jezika, za smer Prevodilačke studije engleskog jezika u predupisnom roku 28.04.2014.
u 13:30h i 05.05. u 13:30h.

Cena školarine - Obaveštenje
Saznajte više...

Obaveštenje
Škola je dobila akreditaciju za sledeće smerove osnovnih strukovnih studija:

  • 1. Promocija i odnosi sa javnošću
    (stari naziv Propaganda i odnosi sa javnošću)
  • 2. Prevodilačke studije engleskog jezika

Informacije i prijave: 011/267-3-721 i 011/319-3-485

Obaveštenje
Konkurs za predupis
studenata na osnovne studije
u školsku 2014/15

Saznajte više...

Konkurs za predupis studenata na specijalističke
strukovne studije u školsku 2014/15

Saznajte više...

Obaveštenje
Neradni dani u letnjem semestru školske 2013/14.

Saznajte više...

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA
SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE U
ŠKOLSKU 2014/15

Visoka strukovna škola za propagandu i odnose sa javnošću iz Beograda objavljuje KONKURS za upis na prvu godinu studija za:

  • 40 samofinansirajućih studenata na Studijski program osnovnih strukovnih studija PROMOCIJA I ODNOSI SA JAVNOŠĆU, Naučno Polje: Društveno-humanističke nauke, oblast: MENADŽMENT I BIZNIS, radi sticanja zvanja STRUKOVNI MENADŽER iz oblasti promocije i odnosa sa javnošću i 180 ESPB.

Studenti koji su završili trogodišnju srednju školu polažu prijemni ispit iz marketinga, konsultujući pri tom literaturu koju mogu preuzeti  ovde.

Studenti koji su završili srednju četvorogodišnju školu ili gimnaziju, polažu samo kvalifikacioni test, koji sadrži pitanja iz oblasti opšte informisanosti i za njega nije potrebna dodatna literatura.

Prijavljivanje i predaja dokumenata za upis počinje u ponedeljak 02.06. i traje do 14.07.

  • 40 samofinansirajućih studenata na Studijski program osnovnih strukovnih studija PREVODILAČKE STUDIJE ENGLESKOG JEZIKA, Naučno Polje: Društveno-humanističke nauke, oblast: MENADŽMENT I BIZNIS, radi sticanja zvanja STRUKOVNI MENADŽER-PREVODILAC ZA ENGLESKI JEZIK i 180 ESPB.

Studenti koji su završili trogodišnju i četvorogodišnju srednju školu polažu prijemni ispit iz prеdmеtа еnglеski јеzik kao i kvalifikacioni test, koji sadrži pitanja iz oblasti opšte informisanosti.

Prijavljivanje i predaja dokumenata za upis počinje u ponedeljak 02.06. i traje do 14.07.

Dokumenta potrebna za prijavu i upis...

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA
NA OSNOVNE STUDIJE U ŠKOLSKU
2014/15

Visoka strukovna škola za propagandu i odnose sa javnošću iz Beograda objavljuje konkurs za upis na prvu godinu studija za 30 samofinansirajućih studenata radi sticanja zvanja strukovni menadžer specijalista iz oblasti oglašavanja i odnosa sa javnošću i 60 ESPB bodova.

Prijavljivanje i predaja dokumenata za upis na jednogodišnje specijalističke studije Visoke strukovne škole za propagandu i odnose sa javnošću počinje u ponedeljak 02.06. i traje do 14.07.

Koje prednosti imaju naši studenti?

U tom periodu svi zainteresovani budući studenti mogu doći u prostorije Škole gde će se obaviti predaja dokumenata i upis. Uslov za upis na specijalističke strukovne studije je ostvareno 180 ESPB bodova u prethodnom školovanju.

Posebne pogodnosti:
Specijalistički studijski program Visoke strukovne škole za propagandu i odnose sa javnošću stvara most između teorije i prakse i nudi svojim studentima šansu da razviju skup interdisciplinarnih i lako primenljivih veština za niz mogućih profesija unutar tržišnio-kulturnih industrija.
Osnovni cilj specijalističkog studijskog programa Visoke strukovne škole za propagandu i odnose sa javnošću je da njeni studenti steknu potrebna znanja iz oblasti oglašavanja i PR-a.
Specijalistički studijski program Oglašavanje i odnosi sa javnošću traje jednu godinu, nosi 60 ESPB.
Stručni naziv koji student nakon četvrte godine – Strukovni menadžer specijalista, i 60 ESPB bodova. 
Student će, nakon završenog modula, a u zavisnosti od toga koji je modul odabrao, steći osposobljenost za:

  • Oglašavanje i odnose sa javnošću u javnim institucijama, bezbednosti i diplomatiji;
  • Oglašavanje proizvoda i usluga.

Završni specijalistički rad nosi 22 ESPB i priprema se u konsultacijama sa mentorom. Nakon odobrenog rada od strane mentora i komisije rad se brani usmenom prezentacijom pred komisijom. Sadržaj i obim rada priprema se u skladu sa uputstvima datim u knjizi predmeta.

Dokumenta potrebna za prijavu i upis...

Broj dozvole za rad izdate od Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije: 612-00-01679/2011-04 od 02.12.2011.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416